ง่วนฮงหลี

ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง


สินค้า

เครื่องแสดงน้ำหนัก

เครื่องแสดงน้ำหนัก

โหลดเซล

โหลดเซลล์

แท่นชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่ง 3x18 ม.พื้นเหล็ก

เครื่องชั่งแบบคาน

เครื่องชั่งแบบคาน

เครื่องชั่งแบบเข็ม

เครื่องชั่งแบบเข็ม

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

เครื่องชั่งแบบสปริง

เครื่องชั่งแบบสปริง

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ

เครื่องชั่งวางพื้น

เครื่องชั่งวางพื้น

เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่

เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่

เครื่องชั่งแขวน

เครื่องชั่งแขวน

เครื่องวัดความชื้นข้าว

เครื่องวัดความชื้นข้าว

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์มัน

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์มัน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน