NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง
 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่งหมวดหมู่ เครื่องชั่งรถบรรทุก
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 8 ส.ค. 62

แบบหลุม (เสมอพื้น)


พื้น /ขนาด / พิกัด : พื้นเหล็กและพื้นคอนกรีต

- พิกัด 20 ตัน ขนาด 2.5 x 5 เมตร

- พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0 x 8 เมตร

- พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0 x 7 เมตร

- พิกัด 60 ตัน ขนาด 3.0 x 9.0 เมตร

- พิกัด 80-100 ตัน ขนาด 3.0 x 18 เมตร

 

ความละเอียดในการอ่านค่า : 5-10กิโลกรัม

 

อุปกณ์ ต่อพ่วง

- โหลดเซลล์ (Load cell)

- กล่องร่วมสัญญาณ

- หัวอ่านค่าน้ำหนัก (Indecator)

- จอแสดงผลภายนอก

- ชุดคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)

- เครื่องพิมพ์หัวเข็ม

- เครื่องำรองไฟ

- โปรแกรมเครื่องชั่ง (อุปกรณ์เสริม)

 

จุดเด่น

- ประหยัดพื้นที่


Copyright © 2561 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง 133 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-9557455, 081-9764894, 044-212502-3,044-218884-5 โทรสาร 044-212504 อีเมล nhlscale133@gmail.com               กลับด้านบน