NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง
 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่งหมวดหมู่ ตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 17 ก.พ. 64

บริการตรวจรับรอง


บริการตรวจสอบความเที่ยงตรง/ต่ออายุเครื่องชั่ง
- เครื่องชั่งชุดพ่วงดิจิตอล
- เครื่องชั่งแบบดิจิตอล
- ชั้นแรก / ชั้นหลัง
ตรวจสอบโดย กองชั่งตวงวัดกระทรวงพาณิชย์Copyright © 2561 NHL ราชสีมา ง่วน ฮง หลี เครื่องชั่ง 133 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-9557455, 081-9764894, 044-212502-3,044-218884-5 โทรสาร 044-212504 อีเมล nhlscale133@gmail.com               กลับด้านบน